undefined
+
  • undefined

耐高温加热型半导体机芯

公司产品如:制冷模块、制冷器、致冷片、制冷片、半导体制冷片、致冷器、半导体致冷片、制冷模组、致冷芯片、半导体制冷晶片、制冷机芯等。

关键词:

耐高温加热型半导体机芯

所属分类:

特殊功用机芯

产品咨询:

产品描述

特长:使用特殊封胶结构及耐高温树脂胶,可以用于机器仪表等特殊设备的局部加热。

产品询价

制冷模块、制冷器、致冷片、制冷片、半导体制冷片、致冷器、半导体致冷片、制冷模组、致冷芯片、半导体制冷晶片、制冷机芯